О институцији
Фискални савјет Републике Српске успостављен је Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској. Законом о фискалној одговорности у Републици Српској уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћењe буџетских средстава, оснива фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора.

Фискални савјет је независан орган који за свој рад одговара Народној скупштини. Именовање чланова Фискалног савјета извршено је Одлуком Народне скупштине Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године.  Увођење фискалних правила заједно са независном институцијом за фискална питања – Фискални савјет, представљају резултат опредјељености за вођење ефикасне фискалне политике и жеља за дугорочном фискалном одрживошћу јавних финансија Републике Српске.

ИЗВЈЕШТАЈИ

мишљења / извјештаји / анализе

АКТУЕЛНО

најаве / вијести