Проф. др Миленко Крајишник, предсједник

Биографија:

Рођен је 10.08.1966. године у  Српцу. Додипломски студиј завршио је 1990. године на Економском факултету у Бањој Луци. Магистрирао је 2004. године, а докторску дисертацију  одбранио је 2009. године, на Економском факултету у Бањој Луци. Ради као професор на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци  гдје  предаје предмете из области Међународне економије  и теорије и политике развоја Раније професионално искуство има са руководећих позиција у привреди, банкарству и јавној управи. Био је секретар секретаријата за опту управу, финансије и буџет, директор експозитуре Службе за платни промет, помоћник министра за трговину у Влади Републике Српске, савјетник министра финансија за област јавних финансија, фискалну политику и буџет, члан  Управног одбора Централне банке Босне и Херцеговине из реда српског народа. Учесник је више семинара везаних за едукацију из области економске политике и развоја, управљања јавним финансијама и пореском политиком одржаних у САД, Њемачкој, Ирској, Италији, Холандији, Енглеској и Аустрији. Радио је као експерт у тиму Агенције за развој Велике Британије на пројектима „Јачање управљања јавним финансијама“. Учесник је већег броја научних и стручних конференција у земљи и иностранству, као и пројеката од јавног интереса. Аутор је већег броја научних радова из области економске политике, јавних финансија и међународне економије.

Проф. др Бранко Крсмановић

Биографија:

Рођен 22.10. 1960 г. у Бановићима, дипломирао и магистрирао на Економском факултету у Београду, Универзитета у Београду а докторирао на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Редовни је професор Факултета пословне економије у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву. Предаје на групи предмета из уже научне области Рачуноводство и ревизија и групи предмета из уже научне области Информационе науке. Аутор је више од 70 радова у научним и стручним часописима и пет уџбеника из ревизије, финансија и информационих наука. Обављао је функције Замјеника предсједника Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Савјетника премијера Републике Српске и Министра финансија у Влади Републике Српске. Такође, обављао је и дужност Проректора за људске и материјалне ресурсе на Универзитету у Источном Сарајеву, био члан научно-економског вијећа Савјета министара БиХ и члан Вијећа експерата Спољнотрговинске коморе БиХ. Члан је Савјета за науку и технологију Републике Српске и Предсједник Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ. Учествовао је у изради бројних, домаћих и међународних пројеката и истраживања.

Доц. др Биљана Срдић Гојковић

Биографија:

Рођена је 1983. године у Санском Мосту. Основну и средњу школу завршила је у Приједору. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. На истом факултету одбранила је магистарску тезу под називом „Финансијска одрживост здравственог система Републике Српске у процесу придруживања Европској унији“. Такође, на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци одбранила је докторску дисертацију на тему „Регионалне економске интеграције и фискална стабилност земаља чланица“. Запослена је на Економском факултету Универзитета у Бања Луци. Предаје групу предмета из области Економске политике и Фискалне економије. Десетогодишње радно искуство стекла је у Фонду здравственог осигурања Републике Српске. Од оснивања Фискалног савјета Републике Српске запослена је на позицији стручног савјетника, а након тога и начелника Одјељења за економску политику и јавне финансије. Коаутор је једне монографије и великог броја радова на тему фискалне политике и јавних финансија.