Законом су дефинисана општа и посебна фискална правила.

Општа фискална правила су:

  • правило о дугу и
  • правило консолидованог буџетског дефицита.

Правило о дугу гласи:

„Јавни дуг Републике Српске на крају фискалне године не може бити већи од 55% оствареног БДП-а у тој години.“

Правило консолидованог буџетског дефицита гласи:

„Консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године не може бити већи од 3% оствареног БДП-а у тој години“.

 

Посебна фискална правила су мјере које су обавезујућег карактера уколико индикатори исказани овим правилима достигну дефинисане вриједности.

Посебна фискална правила су:

  • праг за дуг и
  • праг за консолидовани буџетски дефицит.

Праг за дуг гласи:

„Уколико јавни дуг Републике Српске на крају фискалне године достигне 50% оствареног БДП-а у тој години, буџет за наредну годину мора да буде са буџетским суфицитом“.

Праг за консолидовани буџетски дефицит гласи:

„Уколико консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године достигне 2,5% оствареног БДП-а у тој години, буџет за наредну годину мора да буде са буџетским суфицитом“.