Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске је на 2. сједници одржаној 13. марта 2023. године,  разматрао  Приједлог плана рада Фискалног савјета Републике Српске за 2023. годину.

У складу са чланом 26.став 2. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републке Српске“, бр. 94/15 и 52/18), Одбор за финансије и буџет је актом број: 02/4.01-20-011-530/23 дао сагласност на План рада Фискалног савјета Републике Српске за 2023. годину.