Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske je na 2. sjednici održanoj 13. marta 2023. godine,  razmatrao  Prijedlog plana rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske za 2023. godinu.

U skladu sa članom 26.stav 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republke Srpske“, br. 94/15 i 52/18), Odbor za finansije i budžet je aktom broj: 02/4.01-20-011-530/23 dao saglasnost na Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske za 2023. godinu.