Fiskalni savjet Republike Srpske

O instituciji

Fiskalni savjet Republike Srpske uspostavljen je Zakonom o Fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osnovu kojih se uspostavlja fiskalni okvir, ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava, osniva fiskalni savjet Republike Srpske i jača sistem kontrola i nadzora.

Fiskalni savjet je nezavisan organ koji za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Imenovanje članova Fiskalnog savjeta izvršeno je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine.  Uvođenje fiskalnih pravila zajedno sa nezavisnom institucijom za fiskalna pitanja – Fiskalni savjet, predstavljaju rezultat opredjeljenosti za vođenje efikasne fiskalne politike i želja za dugoročnom fiskalnom održivošću javnih finansija Republike Srpske.

Naša misija

Misija Fiskalnog savjeta je nezavisna ocjena kredibiliteta fiskalne politike sa aspekta poštivanja utvrđenih fiskalnih pravila, mjera i procedura, čime se obezbjeđuje transparentnost i odgovornost u njenom vođenju. Mandatom koji ima, funkcijama i zadacima koje su mu dati Fiskalni savjet Republike Srpske treba da podigne nivo povjerenja u javne finansije, identifikuje „loše prakse“ koje doprinose „fiskalnoj iluziji“, informiše i obrazuje javnost i donosioce ključnih političkih odluka o potrebi vođenja ispravne fiskalne politike,  osigura podizanje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i dugoročne fiskalne održivosti Republike Srpske.

U ostvarivanju svoje funkcije, Fiskalni savjet analizira i provjerava makroekonomske i fiskalne pretpostavke i projekcije korišćene u izradi Vladinih dokumenata, daje nezavisnu i kredibilnu ocjenu ekonomske politike, procjenjuje osnovne fiskalne rizike i vjerovatnoću da će Vlada ispuniti svoje ciljeve u budućnosti, procjenjuje u kojoj mjeri je Vlada ispunila postavljene fiskalne ciljeve i provjerava da li su poštovana fiskalna pravila.

Unapređenje fiskalne odgovornosti omogućava efikasno vođenje fiskalne politike, stabilizaciju ekonomske aktivnosti i promovisanje ekonomskog rasta.