Фискални савјет Републике Српске одржао је 8. новембра 2023. године 9. ванредну сједницу.
На сједници је разматран други број кварталне публикације Фискалног савјета Републике Српске под називом:
„Макроекономска и фискална кретања и анализе – Фискална кретања и карактер фискалне политике у 2023. години“.
Документ садржи релевантне податке и иниформације о макроекономским кретањима у Републици Српској, те јавним финансијама и актуелностима економске политике
Републике Српске. Такође, анализирана су фискална кретања у свијету у 2022. години као и карактер фискалне политике у 2023. години.