Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 8. novembra 2023. godine 9. vanrednu sjednicu.
Na sjednici je razmatran drugi broj kvartalne publikacije Fiskalnog savjeta Republike Srpske pod nazivom:„Makroekonomska i fiskalna kretanja i analize – Fiskalna kretanja i karakter fiskalne politike u 2023. godini“.
Dokument sadrži relevantne podatke i iniformacije o makroekonomskim kretanjima u Republici Srpskoj, te javnim finansijama i aktuelnostima ekonomske politike
Republike Srpske. Takođe, analizirana su fiskalna kretanja u svijetu u 2022. godini kao i karakter fiskalne politike u 2023. godini.