Фискални савјет Републике Српске одржао је 3. августа 2023. године 8. редовну сједницу на којој је разматран Нацрт програма фискалне консолидације за период 2024-2026. година,

који је у складу са чланом 8. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској доставило Министарство финансија у Влади Републике Српске.

У складу са релевантним одредбама Закона, Фискални савјет Републике Српске је размотрио Нацрт програма фискалне консолидације и дао мишљење на исти.