Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 3. avgusta 2023. godine 8. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran Nacrt programa fiskalne konsolidacije za period 2024-2026. godina,

koji je u skladu sa članom 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dostavilo Ministarstvo finansija u Vladi Republike Srpske.

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona, Fiskalni savjet Republike Srpske je razmotrio Nacrt programa fiskalne konsolidacije i dao mišljenje na isti.