Фискални савјет Републике Српске, одржао је 15. јуна 2023. године 7. редовну сједницу на којој су разматрани и усвојени:

  1. Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године,
  2. Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године,
  3. Правилник о раду у Фискалном савјету Републике Српске  и
  4. Анализа о макроекономским и фискалним кретањимау Републици Српској.

Такође, верификоване су одлуке које су донесене на 4. и 5. ванредној сједници Фискалног савјета Републике Српске.