Fiskalni savjet Republike Srpske, održao je 15. juna 2023. godine 7. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni:

1. Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine,

2. Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine,

3. Pravilnik o radu u Fiskalnom savjetu Republike Srpske i

4. Analiza o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u Republici Srpskoj.

Takođe, verifikovane su odluke koje su donesene na 4. i 5. vanrednoj sjednici Fiskalnog savjeta Republike Srpske.