Фискални савјет Републике Српске одржао је 12. јула 2023. године 6. ванредну сједницу на којој су разматрани:

  1. Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2024-2026. година – приједлог,
  2. Приједлог одлуке о утврђивању одступања од општег фискалног правила консолидованог буџетског дефицита,
  3. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Пелагићево,
  4. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Власеница
  5. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Гацко,
  6. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Нови Град и
  7. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Чајниче.