Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 12. jula 2023. godine 6. vanrednu sjednicu na kojoj su razmatrani:

  1. Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2024-2026. godina – prijedlog,
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju odstupanja od opšteg fiskalnog pravila konsolidovanog budžetskog deficita,
  3. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Pelagićevo,
  4. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Vlasenica
  5. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Gacko,
  6. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Novi Grad i
  7. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Čajniče.