Фискални савјет Републике Српске одржао је 1. јуна 2023. године 5. ванредну сједницу на којој су разматрани:

  1. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1. – 31. 12. 2022. године,
  2. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику – Главна књига трезора и
  3. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Челинац.

Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1. – 31. 12. 2022. године иПриједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику – Главна књига трезора и доставио их Народној скупштини Републике Српске. Такође, дато је мишљење на Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Челинац.