Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 1. juna 2023. godine 5. vanrednu sjednicu na kojoj su razmatrani:

1. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31. 12. 2022. godine,

2. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda za Republiku – Glavna knjiga trezora i

3. Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Čelinac.

Fiskalni savjet je u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj dao mišljenje na Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31. 12. 2022. godine i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda za Republiku – Glavna knjiga trezora i dostavio ih Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takođe, dato je mišljenje na Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Čelinac.