Фискални савјет Републике Српске одржао је 29. јуна 2022. године 46. ванредну телефонску сједницу,  на којој  је разматран Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2023-2025. година.

Фискални савјет је,  у складу  са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,  доставио мишљење на наведени документ Влади Републике Српске.

Такође, Фискални савјет је на истој сједници, разматрао и дао мишљење на приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које се доставиле општине Нови Град и Чајниче