Fiskalni savjet Republike Srpske održao je 29. juna 2022. godine 46. vanrednu telefonsku sjednicu,  na kojoj  je razmatran Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2023-2025. godina.

Fiskalni savjet je,  u skladu  sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj,  dostavio mišljenje na navedeni dokument Vladi Republike Srpske.

Takođe, Fiskalni savjet je na istoj sjednici, razmatrao i dao mišljenje na prijedloge planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda koje se dostavile opštine Novi Grad i Čajniče