Фискални савјет Републике Српске, одржао је 15. јула 2022. године 28. редовну сједницу на којој су разматрани:
Извјештај о раду Фискалног савјета за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину.
Наведени извјештаји достављени су Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање.
На истој сједници, разматран је и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода који је доставила општина Брод.