Fiskalni savjet Republike Srpske, održao je 15. jula 2022. godine 28. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrani:
Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine i Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu.
Navedeni izvještaji dostavljeni su Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.
Na istoj sjednici, razmatran je i Prijedlog plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda koji je dostavila opština Brod.