У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 94/18,  од 9. октобра 2018. године, објављено је Упутство о садржају плана измирења неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и извјештаја о реализацији плана, које ступа на снагу 17. октобра 2018. године. У циљу спровођења овог упутства, Фискални савјет Републике Српске припремио је примјере табеларног дијела плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и извјештаја о реализацији плана, који се налазе у прилогу.

„Службени гласник Републике Српске“, број 94/18

Табеларни преглед упутства о садржају извјештаја реализације плана неизмирених обавеза пренесених из претходног периода

Табеларни преглед упутства о садржају плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода