Предсједник Фискалног савјета Републике Српске проф. др Миленко Крајишник и директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић потписали су 4. маја 2023. године у Бањој Луци Протокол о сарадњи, у циљу обезбјеђења доступности статистичких

података које прикупља и обрађује Републички завод за статистику, а који су од значаја за извршавање функција и задатака Фискалног савјета Републике Српске утврђених Законом о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18 ).

Имајући у виду чињеницу, да је Републички завод за статистику републичка управна организација Републике Српске чији је основни задатак да производи званичне статистичке податаке за све категорије корисника, који су поуздани, квалитетни, разумљиви, правовремени и међународно упоредиви, потписаним Протоколом о сарадњи, обезбиједиће се ефикасна размјене података из домена статистике националних рачуна, цијена, рада, индустрије, инвестиција, спољне трговине и других области те унаприједити сарадња ове двије републичке институције.