Фискални савјет Републике Српске одржао је 23. ванредну телефонску сједницу 17. новембра 2020. године, на којој је разматрао Нацрт извјештаја о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила.

Наведени Нацрт извјештаја Фискални савјет је разматрао у складу са чланом 13. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској, а мишљење на Нацрт извјештаја достављено је Влади Републике Српске.

Такође, Фискални савјет је 20. новембра одржао 24. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину- по хитном поступку. На овој сједници разматран је и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Бијељина.