Фискални савјет Републике Српске одржао је 4. октобра 2023. године 9. редовну сједницу на којој је разматран Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1. 1. – 30. 6. 2023. године.
Такође, на истој сједници је разматрана и усвојена Анализа јавних финансија јединица локалне самоуправе Републике Српске у којој је посматрано стање јавних финансија јединица локалне самоуправе Републике Српске у 2022. години, те структура и кретање главних индикатора јавних финансија у периоду од 2015. до 2022. године.