Фискални свајет Републике Српске одржао је 30. октобра 2023. године 8. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2023. годину. У складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, Фискални савјет је мишљење на Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2023. годину доставио Народној скупштини Републике Српске.