Фискални савјет Републике Српске одржао је 20. септембра 2023. године 7. ванредну сједницу,  на којој је разматран Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Лопаре. Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, дао мишљење на наведени документ које је достављено надлежном органу општине Лопаре.