Фискални савјет Републике Српске одржао је 11. и 12. маја 2023. године 6. редовну сједницу, на којој су разматрани:

– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Петрово,
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Сребреница,
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Козарска Дубица,
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Мркоњић Град,
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Србац,
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Бијељина и
– Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Вукосавље.

Фискални савјет је, у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, након разматрања наведених приједлога планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, дао мишљење на исте.

Фискални савјет је такође, донио закључак којим је утврђена потреба израде Анализе о макроекономским и фискалним кретањима у Републици Српској, те је усаглашен садржај овог документа.