Фискални савјет Републике Српске одржао је 10. априла 2023. године 5. редовну сједницу, са дневним редом:

  1. Разматрање Протокола о сарадњи између Фискалног савјета Републике Српске и Републичког завода за статистику,
  2. Разматрање Информације о регулаторном оквиру којим су утврђена фискална правила и статус независних институција надлежних за њихово праћење у упоредном законодавству сусједних држава

и тематска расправа о садржају радне верзије новог Закона о фискалној одговорности у Републици Српској,

  1. Разматрање и усвајање документа из области финансијског управљања и контроле, и то:

а) књигe пословних процеса у Фискалном савјету Републике Српске и

       б) регистра ризика у Фискалном савјету Републике Српске,

  1. Разматрање мишљења на Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Фонда здравственог осигурања Републике Српске и
  2. Разматрање мишљења на Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Јавне установе Завод за запошљавање Републике Српске.

Фискални савјет Републике Српске дао је сагласност на Протокол о сарадњи између Фискалног савјета Републике Српске и Републичког завода за статистику. Такође, Фискални савјет је усвојио Информације о регулаторном оквиру којим су утврђена фискална правила и статус независних институција надлежних за њихово праћење у упоредном законодавству сусједних држава, те је констатовао да је неопходно приступити изради  новог Закона о фискалној одговорности у Републици Српској, посебно имајући у виду резултате анализе о његовој примјени, искуства Фискалног савјета у периоду од 2017-2022. године, као и чињеницу да су и сусједене земље донијеле нове, или измијениле раније донесене прописе који уређују фискална правила и фискалну одговорност у тим земљама.

Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,  разматрао Приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Фонда здравственог осигурања Републике Српске и Јавне установе Завод за запошљавање Републике Српске, и дао мишљења на исте. На сједници су разматрани и усвојени документи из области финансијског управљања и контроле у Фискалном савјету Републике Српске.