Фискални савјет Републике Српске одржао је 27. маја 2022. године 45. ванредну сједницу са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 44. ванредне сједнице Фискалног савјета Републике Српске,
2. Разматрање мишљења на Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2022. годину – по хитном поступку,
3. Разматрање мишљења на Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1-31.12.2021. године,
4. Разматрање мишљења на Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику Српску – Главна књига трезора,
5. Разматрање мишљења на Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима – по хитном поступку,
6. Разматрање мишљења на Приједлог закона о измјени Закона о порезу на доходак – по хитном поступку,
7. Разматрање мишљења на Приједлог закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској – по хитном поступку,
8. Разматрање мишљења на Приједлог плана за измирење неизмиењних обавеза пренесених из претходног периода општине Билећа и
9. Разматрање мишљења на Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Источни Стари Град.