Фискални савјет Републике Српске одржао је 19. маја 2022. године 44. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Градишка. Мишљење Фискалног савјета на наведени документ,  достављено је органима града Градишка.