Фискални савјет Републике Српске одржао је 5. маја 2022.године 43. ванредну сједницу,  на којој  су разматрани Приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су доставиле општине: Милићи, Вукосавље, Шамац, Србац, Челинац и Мркоњић Град.

Фискални савјет је на сједници дао мишљења на достављене приједлоге планова и иста доставио јединицама локалне самоуправе.