Фискални савјет Републике Српске одржао је 7. априла 2022. године 42. ванредну сједницу .
На сједници су разматрани Приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставили Фонд здравственог осигурања Републике Српске и град Добој.

Фискални савјет Републике Српске, на истој сједници,  разматрао је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске. Мишљење на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске достављено је Народној скупштини Републике Српске која ће Приједлог закона разматрати на 21. редовној сједници.