Фискални савјет Републике Српске одржао је 11. децембра 2021. године 40. ванредну телефонску сједницу, на којој су разматрани:

 1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2022 – 2024. године – по хитном поступку,
 2. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину – по хитном поступку,
 3. Приједлог закона о фискализацији,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – по хитном поступку,
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама – по хитном поступку,
 7. Приједлози закона о измјенама закона о платама, и то:

 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, по хитном поступку,
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, по хитном поступку и
 • Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, по хитном поступку.

Фискални савјет је у складу са надлежностима утврђеним чланом 19. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљења на наведене докумете и законе, те исте доставио Народној скупштини Републике Српске.

Такође, на истој сједници разматрани су: Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Зворник и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Билећа.