Фискални савјет Републике Српске одржао је 24. маја 2023. године 4. ванредну сједницу. На сједници су разматрани:

  1. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Братунац,
  2. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Градишка,
  3. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Ново Горажде,
  4. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Источни Стари Град,
  5. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Шамац и
  6. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Угљевик.

 Фискални савјет је дао мишљење на горе наведене приједлоге планова и исте доставио надлежним органима јединица локалне самоуправе.