Фискални савјет Републике Српске одржао је 9. фебруара 2023. године 4. редовну сједницу, на којој је разматран План рада Фискалног савјета Републике Српске за 2023. годину.
Планом рада за 2023. годину дефинисане су кључне активности које ће се реализовати у 2023. години, а којима се обезбјеђује  извршавање функција и задатака Фискалног савјета Републике Српске које су утврђене Закономо фискалној одговорности у Републици Српској. Приједлог плана рада Фискалног савјета за 2023. годину доставиће се Одбору за буџет и финансије Народне скупштине Републике Српске, ради давања сагласности.
На сједници је усвојен Извјештај о годишњем попису имовине и обавеза у Фискалном савјету Републике Српске на дан 31. децембар 2022. године.