Фискални савјет Републике Српске одржао је 21. септембра 2021. године 39. ванредну сједницу на којој су, између осталог, разматрани:

  • Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину,
  • Нацрт закона о фискализацији и
  • Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Источно Ново Сарајево.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, Фискални савјет је на наведене документе дао мишљења и иста доставио надлежним органима.