Фискални савјет Републике Српске одржао је 8. септембра 2021. године 38. ванредну сједницу, на којој су разматрани приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су доставиле општине: Нови Град, Лопаре и Козарска Дубица. Фискални савјет је у складу са чланом 19. став 2. тачка 7) Закона о фискалној одговорности у Републици Српкој,  дао мишљење на приједлоге планова и иста доставио надлежним органима јединица локалне самоуправе.