Фискални савјет Републике Српске одржао је 22. јула 2021. године 37. ванредну сједницу, на којој је разматран Нацрт програма фискалне консолидације за период 2021-2023. година. Нацрт програма фискалне консолидације, у складу са чланом 8. став 2. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској,  припремило је Министарство финансија у Влади Републике Српске и исти доумент доставило Фискалном савјету ради давања мишљења. На 37. ванредној сједници Фискални савјет је разматрао и дао мишљење на Приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општина Чајниче и Власеница.