Фискални савјет Републике Српске одржао је 7. јула 2021. године 36.  ванредну сједницу, на којој је разматран Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022-2024. година. Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској на наведени документ дао мишљење које је достављено Влади Републике Српске.