Фискални савјет Републике Српске одржао је 1. јула 2021. године 35. ванредну сједницу на којој су разматрани приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општина: Власеница, Гацко, Костајница и Источна Илиџа. Фискални савјет је, у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,  дао мишљења на наведене планове и иста доставио надлежном органу јединице локалне самоуправе.