Фискални савјет Републике Српске одржао је 26. маја 2021. године 34. ванредну сједницу на којој су разматрани приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су јединице локалне самоуправе доставиле Фискалном савјету ради давања мишљења. Фискални свајет је у складу са својим надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на приједлоге планова града Градишка И општина Шамац, Вукосавље и Осмаци.