На 32. ванредној телефонској сједници одржаној 18. маја 2021. године Фискални савјет Републике Српске разматрао је Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Станари. Фискални савјет је у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској на наведени Приједлог плана дао мишљење које је достављено надлежном органу општине Станари.