Фискални савјет Републике Српске одржао је 24. маја 2021. године 33. ванредну телефонску сједницу на којој су разматрани Приједлог закона о измјенама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку и Приједлог закона о допуни Закона о доприносима – по хитном поступку.
Будући да се наведеним приједлозима закона уређују питања која се односе на фискалну политику Републике Српске, Фискални савјет је дао мишљења на Приједлог закона о измјенама Закона о порезу на доходак и Приједлог закона о допуни Закона о доприносима и иста доставио Народној скупштини  Републике Српске.