Фискални савјет Републике Српске одржао је 29. априла 2021. године 31. ванредну сједницу на којој су разматрана мишљења на приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Бијељина и општина: Мркоњић Град, Пале, Пелагићево и Теслић.