Фискални савјет Републике Српске одржао је 24.априла 2023. године 3. ванредну телефонску сједницу на којој су разматрани Приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставили градови Добој и Приједор и општина Билећа.

Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,  дао мишљење на наведене документе и доставио их надлежним органима јединица локалне самоуправе на даљи поступак.