Фискални савјет Републике Српске одржао је 25. фебруара 2021. године 28. ванредну сједницу, на којој је разматран Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из пртходоног периода општине Билећа. Фискални савјет је у складу са чланом 19. став 2. тачка 7) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на наведени Приједлог плана и исто доставио надлежном органу општине Билећа.