Фискални савјет Републике Српске одржао је 3. марта 2021. године 29. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода који је у складу са обавезама утврђеним Законом о фискалној одговорности доставио  начелник општине Језеро. Мишљење Фискалног савјета на наведени документ достављено је општини Језеро и Министарству финансија у Влади Републике Српске.