Фискални савјет Републике Српске одржао ја 13. априла 2021. годину 30. ванредну телефонску сједницу.

На сједници су разматрани:

  1. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Фонда здравственог осигурања Републике Српске,
  2. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Добој,
  3. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Костајница,
  4. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Шековићи и
  5. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Теслић.

Фискални савјет је у складу са надлежностима утврђеним Закономо фискалној одговорности у Републици Српкој дао мишљења и препоруке на приједлоге планова.