Фискални савјет Републике Српске одржао је 25. децембра 2020. године 27. ванредну сједницу.

На сједници је разматран Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Лопаре.

Такође, на овој сједници усвојена је Одлука о допуни Плана јавних набавки Фискалног савјета Републике Српске за 2020. годину.