Фискални савјет Републике Српске одржао је 11. децембра 2020. године 26. ванредну сједницу.

На сједници су разматрани: Приједлог програма економксих реформи Републике Српске за период 2021.-2023. година, Приједлог буџета Републике Српске за 2021. годину и Приједлог закона о допунама Закона о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске, које ће Народна скупштина Републике Српске разматрати по хитном поступку на наредној сједници.

На наведене приједлоге документа,  Фискални савјет Републике Српске је у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности Републике Српске, дао мишљења која су достављена Народној скупштини Републике Српске.